Συγκρίνετε τις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων:

Αμοιβαία Κεφάλαια

Fondssad - ependio.gr
Fondsstad: Επιλέξτε ανάμεσα σε 4 επενδυτικές στρατηγικές ή επενδύστε σε επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια από εσάς. Μπορείτε να επιτύχετε κέρδη έως και 16.55% διαλέγοντας το δυναμικό προφίλ.
Βαθμολογία: 
***
Θεματοφυλακή: 
1 %
Aμοιβαία Κεφάλαια HSBC Select
Aμοιβαία Κεφάλαια HSBC Select: Σειρά βραβευμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η διαχείριση του κεφαλαίου σας γίνεται από μία ομάδα ειδικών στο Παρίσι με γνώση και εμπειρία των διεθνών αγορών.
Βαθμολογία: 
***
Θεματοφυλακή: 
0%
Εθνική Asset Management
Εθνική Asset Management AEΔAK: Μακροχρόνια εμπειρία στον επενδυτικό χώρο στην Ελλάδα και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Προσφέρει μεγάλο εύρος επενδυτικών κατηγοριών.
Βαθμολογία: 
***
Θεματοφυλακή: 
Eurobank Asset Management
Eurobank Asset Management : Διαθέτει αμοιβαία κεφάλαια της Eurobank ή του εξειδικευμένου γραφείου της Eurobank FMC-LUX.
 
Βαθμολογία: 
***
Θεματοφυλακή: 
0,30%
Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Μέλος του ομίλου της Alpha Bank, αποτελεί μία απο τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.
Βαθμολογία: 
***
Θεματοφυλακή: 
Πειραιώς Asset Management
Πειραιώς Asset Management: Η εταιρεία διαχείρισης Α/Κ της Τράπεζας Πειραιώς. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 995 διαφορετικά Αμοιβαία Κεφάλαια.
Βαθμολογία: 
***
Θεματοφυλακή: 
0,00%

Τι είναι αμοιβαία κεφάλαια;

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή αλλιώς Α/Κ αποτελεί μία συγκέντρωση κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό καταθέσεων, τα οποία τα διαχειρίζεται μία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) με σκοπό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επενδυτών. Η εταιρεία διαχειρίζεται το σύνολο των κεφαλαίων και τα επενδύει ως ενιαία περιουσία σε διάφορες αξίες όπως ομόλογα, μετοχές και προθεσμιακές καταθέσεις.

Η απόδοση για τους μεριδιούχους (επενδυτές) υπολογίζεται από την διαφορά μεταξύ του κεφαλαίου επένδυσης και της αποτίμησης της σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Πώς μπορείτε να επενδύσετε στα Α/Κ;

Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια γίνεται με την εξαγορά ενός μεριδίου του κεφαλαίου, το οποίο εξαρτάται από το χρηματικό ποσό που θα καταβάλετε για την επένδυση.

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν Α/Κ μέσω μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Πρέπει να κάνετε αίτηση συμμετοχής στην εταιρεία που σας ενδιαφέρει και ύστερα να επενδύσετε ένα χρηματικό ποσό επιλέγοντας κάποιο απο τα προσφερόμενα Α/Κ. Οι παροχές και οι χρεώσεις μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης διαφέρουν.

Σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να συγρκίνετε τις κυριότερες εταιρείες προσβάσιμες στο ελληνικό επενδυτικό κοινό και να αποφασίσετε ποια τεριάζει καλύτερα στο προφίλ σας και στους επενδυτικούς σας στόχους. ‘Υστερα μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε διαδικτακά, συνήθως για τους ήδη έχοντες έναν καταθετικό λογαριασμό στην αντίστοιχη τράπεζα, όμιλο της εταιρείας είτε επισκεπτόμενοι κάποιο από τα παραρτήματα στην Ελλάδα.

Γιατί να επενδύσετε σε Α/Κ;

Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο επενδύσεων, ιδανικό για τους επενδυτές που είτε έχουν περιορισμένο χρόνο, είτε δεν έχουν αρκετή εμπειρία στα θέματα των επενδύσεων ή που γενικά θέλουν να επενδυθούν οι καταθέσεις τους χωρίς να ασχολούνται οι ίδιοι με αυτές. Η συγκεκριμένη μορφή επένδυσης προσφέρει πολλά προνόμια στους επενδυτές.

Αρχικά, η ομάδα ειδικών που ασχολείται με την επένδυση του κεφαλαίου διαμόρφωνει διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια εφαρμόζοντας διασπορά των επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα μειώνεται ο επενδυτικός κίνδυνος και η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου απαρτίζεται από πολλές, διαφορετικές μορφές επένδυσης.

Επίσης, τα Α/Κ χαρακτηρίζονται ως μορφή επένδυσης με μεγάλη ευελιξία και ρευστότητα. Η είσοδος καθώς και η αποχώρηση απο το κεφάλαιο είναι έυκολη και άμεση.

Τέλος, το μερίδιο σας σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επένδυσης. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε αποδόσεις μεγαλύτερες από αυτές που θα επιτυγχάνατε αν επενδύατε ανεξάρτητα και απευθείας σε μετοχές.