Υπηρεσίες

Μάθετε τα πάντα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Τι κάνουμε για εσάς;

Σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορείτε να συγκρίνετε διάφορα είδη χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να καθορίσετε τις προτεραιότητές σας για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στη συνέχεια, μπορείτε να συγκρίνετε διαφορετικά προϊόντα. Μόλις αποφασίσετε τι σας ταιριάζει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκδότη του επιθυμητού προϊόντος.

Αυτή η ιστοσελίδα δεν σας δίνει οικονομικές συμβουλές, αλλά σας επιτρέπει να κάνετε συγκρίσεις για να βρείτε το προϊόν που σας ταιριάζει. Εάν μας ρωτήσετε οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία δεν θα σας δώσουμε καμία καθοδηγημένη συμβουλή. Δεν επεμβαίνουμε στην αίτηση σας, και δεν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον πάροχο, θα σας παρέχουν πληροφορίες και θα σας απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας.

Αυτο το site παρουσιάζει όλα τα προϊόντα;

Σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν συγκρίνουμε όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, αλλά τα περισσότερα από αυτά. Συγκρίνουμε τα προϊόντα που θεωρούμε σημαντικότερα να αναφέρουμε σε αυτό το site. Στόχος μας είναι να υπάρχει μία ολοκληρωμένη εικόνα.

Πώς μπορείτε να κάνετε συγκρίσεις;

Για να ξεκινήσετε μια σύγκριση των προϊόντων θα πρέπει να επιλέξετε τις αξίες σας. Αρχικά, επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζετε μία λίστα με τα ανταγωνιστικότερα προιόντα στην ελληνική αγορά. Μπορείτε να κάνετε τις συγκρίσεις σας και να διαβάσετε τις κριτικές μας. Σας παρουσιάζουμε το μεγαλύτερο αριθμό των προϊόντων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Πώς εγγυόμαστε την ανεξαρτησία μας;

Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πάροχων υπηρεσιών. Δεν έχουμε επικεντρωθεί σε ορισμένους εκδότες, το οποίο βοηθά στην ύπαρξη μιας πλήρους και αμερόληπτης ενημέρωσης. Παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους πάροχους στην ελληνική αγορά. Η ανεξαρτησία μας είναι εγγυημένη. Δεν λαμβάνουμε αμοιβή από κανένα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρουσιάζουμε. Οι κριτικές και οι πληροφορίες που γράφουμε είναι αμερόληπτες και δεν είναι υπέρ κάποιου παρόχου.