Πειραιώς Asset Management είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει μία διευρυμένη γκάμα επενδυτικών προϊόντων καθώς και μία ομάδα διαχείρισης με υψηλή τεχνογνωσία.

Στην ιστοδελίδα της Πειραιώς βρίσκουμε 995 αμοιβαία κεφάλαια απ’ όλες τις επενδυτικές κατηγορίες και σε διάφορες κεφαλαιαγορές. Έτσι λοιπόν ο επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε ομολογιακά, μετοχικά ή μικτά κεφάλαια εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι διαχειριστές και θεματοφύλακες των κεφαλαίων είναι η Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Piraeus Asset Management Europe, Blackrock και διάφορες άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες διαχείρισης με υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο.

Η υπηρεσία παρέχει διάφορα προφίλ αναλόγως το επενδυτικό ρίσκο και τη διάρκεια των επενδύσεων καθώς και τη σύνταξη του χαρτοφυλακίου.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν ένα μερίδιο των Α/Κ συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση και υποβάλλοντας τη σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Πλεονεκτήματα:

  • Χαμηλές χρεώσεις για την είσοδο και έξοδο από τα Κεφάλαια
  • Θεματοφυλάκιση και επένδυση από έμπειρες ομάδες ειδικών
  • Εταιρεία θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς
  • Online ενημέρωση για το χαρτοφυλάκιο σας

Προμήθειες και Προϋποθέσεις


Θεματοφυλακή0,00%
Ελάχιστη κατάθεση-
Προμήθεια διάθεσης500,00 %
Προμήθεια εξαγοράς250,00 %

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Δείτε τα Α/Κ της Πειραιώς Asset Management!