Η Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Η εταιρεία έχει μακρόχρονη εμπειρία στις επενδυτικές δραστηριότητες και στη διαχείρηση χαρτοφυλακίων των επενδυτών.

Η υπηρεσία διαθέτει Αμοιβαία Κεφάλαια που καλύπτουν όλο το εύρος των επενδυτικών κατηγοριών στην Ελλάδα και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συγκεκριμένα, διαθέτει 17 αμοιβαία κεφάλαια, 3 NBG International funds SIVAC και 1 NBG International Funds FCP. Επομένως, οι επενδυτές μπορούν να διαμορφώσουν το χαρτοφυλάκιο τους με το τρόπο που επιθυμούν.

Επίσης, τα χαρτοφυλάκια της Εθνικής χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευελιξία, καθώς μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε τις επενδύσεις από το ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε κάποιο άλλο.

Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες επιλογές χαρτοφυλακίου να επιλέξετε ανάλογα με το επιθυμητό ρίσκο. Από τον χαμηλό κίνδυνο με χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση μέχρι τον υψηλό κίνδυνο με φυσικά υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε ιδιώτες αλλά και σε θεσμικούς επενδυτές. Η συμμετοχή γίνεται σε όλα τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.

Πλεονεκτήματα:

  • Α/Κ: μετοχικά, μικτά ομολογιακά, διαχείρισης διαθεσίμων και funds of funds
  • Πολύχρονη εμπειρία στις επενδύσεις σε ελληνικές και διεθνείς αγορές
  • Ευελιξία χαρτοφυλακίου, εύκολη μεταφορά επενδύσεων μεταξύ Α/Κ
  • Επιλογή χαρτοφυλακίου ανάλογα με το προφίλ σας και το επιθυμητό ρίσκο

Προμήθειες και Προϋποθέσεις


Θεματοφυλακή Μ/Δ
Ελάχιστη κατάθεση Μ/Δ
Προμήθεια διάθεσης5,00 %
Προμήθεια εξαγοράς5,00 %

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Δείτε τα Α/Κ της Εθνικής Asset Management!