Νομικές Πληροφορίες

Χρησιμοποιώντας αυτό το site, συμφωνείτε με την αποποίηση της ευθύνης αυτής της ιστοσελίδας,

Ευθύνη

Αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια του περιεχομένου. Αυτή η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από την έλλειψη πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης που αναφέρονται σε αυτό το site. Κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το site. Να φροντίζετε πάντα να διαβάζετε τους όρους και την ανακοίνωση των χρηματοοικονομικών προϊόντων πριν από την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή πριν κάνετε την επιλογή σας.

Διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε άλλους δικτυακούς τόπους που δεν διαχειρίζονται από εμάς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

dlfolkerts@yahoo.com