Η χρηματιστηριακή Παντελάκης παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στη χώρα από το 1920 και αποτελεί μία από τις παλαιότερες εταιρείες στον κλάδο του χρηματιστηρίου. Χάρη στην εμπειρία της στο χώρο και στην εξειδίκευσή της χαρακτηρίζεται μία απο τις καλύτερες χρηματιστηριακές στη χώρα.

Στην Παντελάκης οι επενδυτές μπορούν να διαπραγματευτούν διάφορα αξιόγραφα μέσω της online πλατφόρμας για υπολογιστές και κινητά. Επίσης ειναι δυνατές και οι τηλεφωνικές συναλλαγές. Στην πλατφόρμα Trade Direct, οι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τις τιμές των διαπραγματεύσιμων προϊόντων σε πραγματικό χρόνο καθώς και για την κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους. Επίσης μπορούν να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες αξιογράφων σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.

Το άνοιγμα ενός λογαριασμόυ δεν γίνεται ηλεκτρονικά. Για να κάνετε αίτηση πρέπει να τυπώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Παντελάκης. Αφού τα υπογράψετε και τα στείλετε στη διεύθυνση της Παντελάκης ο όμιλος σας στέλνει πίσω τα απαραίτητα έγγραφα με τον κωδικό σας και τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

Επενδύσεις:

  • Μετοχές σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία
  • Παράγωγα και Ομόλογα
  • Αμοιβαία Κεφάλαια

Πλεονεκτήματα:

  • Ανάμεσα στις καλύτερες χρηματιστηριακές στην Ελλάδα
  • Διαπραγμάτευση αξιογράφων διαδικυτακά και τηλεφωνικά
  • Χαμηλές χρεώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον κλάδο

Χαρακτηριστικά


'Εξοδα διαφύλαξης0,00 %
Αγορά Χ.Α. 1.000 €5,00 €
Αγορά Χ.Α. 5.000 €17,50 €

» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


> Περισσότερες πληροφορίες για την Παντελάκης!